Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA) a apărut în anul 1998 datorită nevoii unor publicaţii de specialitate în domeniul ştiinţelor administrative din România. RTSA se bazează pe o abordare interdisciplinară a domeniului adresându-se atât membrilor corpului academic, cât şi practicienilor.

RTSA are un board internaţional format din personalităţi în domeniu. Prin intermediul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, RTSA este accesibilă pentru orice persoana interesată la adresa de web www.rtsa.ro. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative este listată pe www.ebsco.com. Revista este de asemenea listată în International Bibliography of Social Sciences (www.lse.ac.uk/collections/IBSS) iar la nivel naţional este recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la reviste care deţin potenţialul necesar pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale.

Tematica generală se referă la domeniul ştiinţelor administrative. Pe baza unei abordări interdisciplinare moderne au apărut articole în domeniul ştiinţelor administrative pe diferite linii de analiză: management public, politici publice, drept administrativ, analiza politicilor publice, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în Administraţia Publică, sisteme administrative comparate etc. Din acest punct de vedere RTSA se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.

RTSA este o revistă cu acces liber (open acces). Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, conținutul acestui site este supus termenilor licenței Creative Commons Attribution 4.0 International license.


2016: Numărul 2 (39)

Cuprins

Articole

Natalia Monica BALOGH, Martin BALOGH
PDF
5-17
Emil BOC
PDF
18-30
Daniel BUDA
PDF
31-39
Simona Claudia CREȚA, Sorin Dan ȘANDOR
PDF
40-55
Cynthia Carmen CURT
PDF
56-72
Cătălina Georgeta DINU
PDF
73-87
Cristina HARUȚA
PDF
88-112
Endre LENDVAY
PDF
113-122
Octavian MOLDOVAN, Felicia Cornelia MACARIE
PDF
123-139
Alexandru PAVEL, Bogdan Andrei MOLDOVAN
PDF
140-152
Luminiţa Gabriela POPESCU
PDF
153-167
Alina Georgiana PROFIROIU, Cristina TITIRIŞCĂ
PDF
168-183
Ana Elena RANTA
PDF
184-205
Viorel STĂNICĂ
PDF
206-218
Anton TRĂILESCU, Alin TRĂILESCU
PDF
219-226
Mircea URSUŢA
PDF
227-239