Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA) a apărut în anul 1998 datorită nevoii unor publicaţii de specialitate în domeniul ştiinţelor administrative din România. RTSA se bazează pe o abordare interdisciplinară a domeniului adresându-se atât membrilor corpului academic, cât şi practicienilor.

RTSA are un board internaţional format din personalităţi în domeniu. Prin intermediul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, RTSA este accesibilă pentru orice persoana interesată la adresa de web www.rtsa.ro. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative este listată pe www.ebsco.com. Revista este de asemenea listată în International Bibliography of Social Sciences (www.lse.ac.uk/collections/IBSS) iar la nivel naţional este recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la reviste care deţin potenţialul necesar pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale.

Tematica generală se referă la domeniul ştiinţelor administrative. Pe baza unei abordări interdisciplinare moderne au apărut articole în domeniul ştiinţelor administrative pe diferite linii de analiză: management public, politici publice, drept administrativ, analiza politicilor publice, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în Administraţia Publică, sisteme administrative comparate etc. Din acest punct de vedere RTSA se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.

RTSA este o revistă cu acces liber (open acces).


2015: Numărul 2 (37)

Cuprins

Articole

Emil BOC
PDF
3-14
Daniel BUDA
PDF
15-27
Zsombor BŰKFEYES-RÁKOSSY
PDF
28-37
Andrei CHIRCĂ, Dan Tudor LAZĂR
PDF
38-58
Cynthia Carmen CURT
PDF
59-77
Andrei Ioan HAAS, Adrian Mihai INCEU
PDF
78-100
Călin Emilian HINȚEA
PDF
101-119
Adrian HUDREA
PDF
120-131
Octavian MOLDOVAN
PDF
132-155
Ana Elena RANTA
PDF
156-175
Viorel STĂNICĂ
PDF
176-196
Raluca SUCIU
PDF
197-214
Attila VARGA
PDF
215-231