Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA) a apărut în anul 1998 datorită nevoii unor publicaţii de specialitate în domeniul ştiinţelor administrative din România. RTSA se bazează pe o abordare interdisciplinară a domeniului adresându-se atât membrilor corpului academic, cât şi practicienilor.

RTSA are un board internaţional format din personalităţi în domeniu. Prin intermediul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, RTSA este accesibilă pentru orice persoana interesată la adresa de web www.rtsa.ro. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative este listată pe www.ebsco.com. Revista este de asemenea listată în International Bibliography of Social Sciences (www.lse.ac.uk/collections/IBSS) iar la nivel naţional este recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la reviste care deţin potenţialul necesar pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale.

Tematica generală se referă la domeniul ştiinţelor administrative. Pe baza unei abordări interdisciplinare moderne au apărut articole în domeniul ştiinţelor administrative pe diferite linii de analiză: management public, politici publice, drept administrativ, analiza politicilor publice, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în Administraţia Publică, sisteme administrative comparate etc. Din acest punct de vedere RTSA se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.

RTSA este o revistă cu acces liber (open acces). Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, conținutul acestui site este supus termenilor licenței Creative Commons Attribution 4.0 International license.


2020: Numărul 2 (47)

Cuprins

Articole

Cynthia Carmen Curt
PDF
4-18
Loránd Cziprián-Kovács
PDF
19-35
Gheorghe Fătăcean
PDF
36-50
Constantin Marius Profiroiu, Corina Cristiana Nastacă, Ariana Năstăseanu
PDF
51-71
Bianca Radu
PDF
72-84
Liviu Radu
PDF
85-96
Ștefania Cristina Stanciu, Andreea Toma
PDF
97-113
Raluca Suciu
PDF
114-131
Sorin Dan Șandor, Simona Claudia Creța, Tiberiu Alexandru Fechete, Daniela Cotoranu, Paul Vasile Zai, Raluca Ioana Antonie
PDF
132-147
Rarița Maria Zbranca
PDF
148-163