Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (RTSA) a apărut în anul 1998 datorită nevoii unor publicaţii de specialitate în domeniul ştiinţelor administrative din România. RTSA se bazează pe o abordare interdisciplinară a domeniului adresându-se atât membrilor corpului academic, cât şi practicienilor.

RTSA are un board internaţional format din personalităţi în domeniu. Prin intermediul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, RTSA este accesibilă pentru orice persoana interesată la adresa de web www.rtsa.ro. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative este listată pe www.ebsco.com. Revista este de asemenea listată în International Bibliography of Social Sciences (www.lse.ac.uk/collections/IBSS) iar la nivel naţional este recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la reviste care deţin potenţialul necesar pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale.

Tematica generală se referă la domeniul ştiinţelor administrative. Pe baza unei abordări interdisciplinare moderne au apărut articole în domeniul ştiinţelor administrative pe diferite linii de analiză: management public, politici publice, drept administrativ, analiza politicilor publice, dezvoltare regională, dezvoltare comunitară, finanţe publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea programelor în Administraţia Publică, etică în Administraţia Publică, sisteme administrative comparate etc. Din acest punct de vedere RTSA se înscrie în filosofia revistelor internaţionale de administraţie publică.

Am primit sesizări de la autori care au publicat în TRAS sau care cunosc revista noastră că sunt trimise emailuri în numele revistei care promit un proces de recenzare foarte rapid și publicarea articolului în schimbul unei taxe.

TRAS este un jurnal open access, nu percepem niciun fel de taxe pentru editare și/sau publicare în regim open access iar procesul de recenzare durează câteva luni. De asemenea, nu publicăm decât articole strâns legate de domeniul științelor administrative, sub nicio formă nu este posibilă includerea în TRAS a unor domenii largi precum cele promise în emailurile trimise în numele jurnalului.

RTSA este o revistă cu acces liber (open acces). Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, conținutul acestui site este supus termenilor licenței Creative Commons Attribution 4.0 International license.


2022: Numărul 1 (50)

Cuprins

Articole

Tatiana Bogos
PDF
3-19
Maria Teodora Hudrea, Dan Tudor Lazăr
PDF
20-34
Maria Teodora Hudrea, Dan Tudor Lazăr
PDF
35-44
Marinela Elisabeta Popescu
PDF
45-62
Constantin Marius Profiroiu, Corina Cristiana Nastacă, Claudiu Emanuel Simion, Mădălin Valentin Drăguț
PDF
63-80