Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2009: Numărul 1 (23) Discuții și propuneri de lege ferenda cu privire la competența organelor fiscale Abstract   PDF
Nadia Cerasela DARIESCU, Cosmin DARIESCU
 
2009: Numărul 1 (23) Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos în jurisprudența CEDO Abstract   PDF
Petrică TRUŞCĂ, Andrada TRUŞCĂ TRANDAFIR
 
2000: Numărul 2 (4) Dreptul minorităților. Scurt comentariu Abstract   PDF
Sergiu CĂLIAN, Ştefan ȘUTA
 
2011: Numărul 2 (29) Durata procedurilor judiciare și dreptul la un recurs efectiv: Schiță pentru un remediu compensatoriu Abstract   PDF
Catrinel BRUMAR
 
2003: Numărul 1 (9) Dynamic Systems Modeling Abstract   PDF
Sorin Dan ŞANDOR
 
2015: Numărul 1 (36) Educația pentru dezvoltare în Europa: evaluarea eficienței proiectului Glocal Tour implementat în patru state membre UE Abstract   PDF
Anca GLIGA
 
2005: Numărul 1 (13) Educația și formarea profesională în lumina aderării la Uniunea Europeană Abstract   PDF
Mirela PINTE
 
2002: Numărul 1 (7) Efecte și implicații ale impozitării persoanelor fizice Abstract   PDF
Adrian Mihai INCEU, Dan Tudor LAZĂR
 
2016: Numărul 2 (39) Efectele accesului la finanțare nerambursabilă și la infrastructura de transport asupra dezvoltării economice locale în mediul rural din regiunea de dezvoltare nord-vest Abstract   PDF
Alexandru PAVEL, Bogdan Andrei MOLDOVAN
 
2005: Numărul 1 (13) Eficacitatea plasamentului familial la asistenți maternali profesioniști Abstract   PDF
Nicoleta NEAMŢU
 
2009: Numărul 2 (24) E-government în municipiile României Abstract   PDF
Dragoş SABĂU
 
2002: Numărul 2 (8) Elaborarea politicilor locale (I) Abstract   PDF
Veronica JUNJAN, Ramona C. BERE
 
2010: Numărul 1 (25) Elemente istorice și legislative privind organizarea instituției administrative a prefectului în România Abstract   PDF
Dănuţ POP, Călin Cornel POP, Cosmin Radu VLAICU
 
2009: Numărul 1 (23) Emergența modelului guvernanței multi-level în România Abstract   PDF
Constantin CHIRIAC
 
2000: Numărul 1 (3) Establishment of a Policy Analysis Capability in Romania Abstract   PDF
Carole M.P. NEVES
 
2003: Numărul 1 (9) Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală Abstract   PDF
Márton BALOGH
 
2003: Numărul 1 (9) European Integration and the Transition of Eastern European States. The New Central Europe and Romania's Interest in Regional Cooperation in the Black Sea - Danube Region Abstract   PDF
Flore POP
 
2013: Numărul 1 (32) Evaluarea - Rol şi metode abordate în analiza şi programarea utilizării fondurilor structurale Abstract   PDF
Ramona PAVEL
 
2018: Numărul 2 (43) Evaluarea actului de guvernare la nivel local din perspectiva bunei guvernări Abstract   PDF
Ionuţ Cătălin Hădadea, Călin Emilian Hinţea
 
2014: Numărul 2 (35) Evaluarea implicării pacienților în livrarea serviciilor de medicină dentară: beneficiile unei abordări bazate pe managementul calității Abstract   PDF
Marius Ionuț UNGUREANU, Mara Paula TIMOFE, Răzvan Mircea CHERECHEŞ
 
2007: Numărul 1 (19) Evaluarea programelor Abstract   PDF
Raluca GÂRBOAN
 
2000: Numărul 3 (5) Evaluarea programelor și administrația publică din România Abstract   PDF
Călin Emilian HINŢEA, Liviu RADU
 
2003: Numărul 1 (9) Evaluarea resurselor comunității ca parte a procesului de formulare a unei strategii de dezvoltare locală Abstract   PDF
Veronica JUNJAN, Bianca COBÂRZAN
 
2007: Numărul 2 (20) Evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciilor medicale și prestația medicilor - Studiu pilot Abstract   PDF
Cătălin BABA, Ioana DAVID, Carla DAVID
 
2017: Numărul 2 (41) Evoluția auditului public Intern din România în perioada 2006-2015. Introducere în IA-CM (modelul de măsurare a capacității auditului public intern) Abstract   PDF
Felicia Cornelia Macarie, Octavian Moldovan
 
176 - 200 din 571 articole << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>