Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2007: Numărul 2 (20) Considerații critice cu privire la contenciosul contractelor administrative reglementat de legea nr. 554/2004 Abstract   PDF
Cătălin Silviu SĂRARU
 
2008: Numărul 1 (21) Considerații cu privire la limitele libertății contractuale în dreptul public, impuse de integrarea în Uniunea Europeană Abstract   PDF
Cătălin Silviu SĂRARU
 
1999: Numărul 1 (2) Considerații în legătură cu unele termene din cadrul procedurii prealabile sesizării instanței de contencios administrativ Abstract   PDF
Dacian DRAGOŞ
 
2019: Numărul 1 (44) Considerații privind divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială Abstract   PDF
Bogdan Dumitru Moloman, Lazar Ciprian Ureche
 
2005: Numărul 3 (15) Considerații privind îndatorarea comunității locale Abstract
Adrian Mihai INCEU, Dan Tudor LAZĂR, Paul Zai
 
2005: Numărul 3 (15) Consideraţii privind îndatorarea comunităţii locale Abstract   PDF
Adrian Mihai Inceu, Dan Tudor Lazăr, Paul Zai
 
2006: Numărul 1 (16) Considerații privind organizarea și dezvoltarea instituției prefectului în România Abstract   PDF
Codrin MUNTEANU
 
2012: Numărul 2 (31) Consideraţii privind proceduri alternative de soluţionare a disputelor în lumina prevederilor Ordananţei nr. 94 din 30 august 1999 Abstract   PDF
Nicolae Dragoş PLOEŞTEANU
 
2004: Numărul 3 (12) Considerații privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii Abstract   PDF
Dacian Cosmin DRAGOȘ, Remus CHICIUDEAN, Gina DOHOTAR
 
2008: Numărul 2 (22) Considerații privind reforma în domeniul funcției și funcționarului public în România din perspectiva evoluției cadrului normativ Abstract   PDF
Ana Elena RANTA
 
2005: Numărul 2 (14) Considerații privind unele reglementări legislative în sistemul asigurărilor pentru șomaj Abstract   PDF
Gina Ştefania DOHOTAR
 
2002: Numărul 1 (7) Considerații teoretice privind noul cadru juridic al încheierii contractelor de achiziție publică Abstract   PDF
Dacian Cosmin DRAGOŞ, Daniel BUDA
 
2007: Numărul 1 (19) Considerente asupra reformei administrative a sistemelor de pensii Abstract   PDF
Dorina LAZĂR, Codruţa FĂT
 
2008: Numărul 1 (21) Considerente privind componentele politicilor bugetare Abstract   PDF
Paul ZAI
 
2002: Numărul 1 (7) Consiliul Europei organizație interguvernamentală și interparlamentară Abstract   PDF
Daniel BUDA
 
2010: Numărul 3 (27) Constituția legislativă și instituțională privind monumentele istorice după 1989 Abstract   PDF
Andreea LAZEA
 
2005: Numărul 3 (15) Constituționalitatea procedurii de revizuire a Constituției Abstract   PDF
Attila VARGA
 
2003: Numărul 1 (9) Constituționalizarea dreptului Abstract   PDF
Attila VARGA
 
2019: Numărul 1 (44) Construcția strategiilor de dezvoltare locală în arealul rural al zonei metropolitane Cluj-Napoca Abstract   PDF
Ionut Catalin Hadadea
 
2010: Numărul 1 (25) Contractul administrativ în activitatea administrației publice Abstract   PDF
Ioan LAZĂR
 
2004: Numărul 3 (12) Contribuțiile informale din serviciile publice de sănătate din România Abstract   PDF
Lorand BUTYKA
 
2000: Numărul 3 (5) Controlul administrației Abstract   PDF
Cziprián LORAND KOVÁCS, Liviu RADU
 
2000: Numărul 3 (5) Controlul exercitat de instituția Avocatului Poporului asupra administrației publice românești Abstract   PDF
Gina SCUTELNICU
 
2002: Numărul 2 (8) Controlul integrat al mediului și dezvoltarea durabilă Abstract   PDF
Elena Maria MINEA
 
2004: Numărul 3 (12) Controversa româno-ucrainiană în problema Canalului Bistroe Abstract   PDF
Mirela ȘOFINEŢI, Cristina DOBROTĂ
 
101 - 125 din 571 articole << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>