Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2021: Numărul 2 (49) Comunicarea între cetățean și administrația publică locală Abstract   PDF
Călin Ghiolțan, Anamaria Morar
 
2014: Numărul 2 (35) Comunicarea online – provocări manageriale Abstract   PDF
Ioan HOSU, Lorina CULIC, Mihai DEAC
 
2012: Numărul 2 (31) Comunicarea şi brandingul pe internet - De la utilizare pasivă la participare activă Abstract   PDF
Cosmin IRIMIEŞ
 
2000: Numărul 2 (4) Comunitatea locală și starea ei financiară Abstract   PDF
Adrian Mihai INCEU
 
2002: Numărul 2 (8) Comunitățile europene și realizarea spațiului economic european Abstract   PDF
Flore POP
 
2005: Numărul 2 (14) Concedierea individuală pentru motive care nu țin de persoana salariatului Abstract   PDF
Gabriela Cristina FRENȚIU
 
2021: Numărul 2 (49) Concept de branding regional în Transilvania Abstract   PDF
Tamás Szöllősi
 
2004: Numărul 2 (11) Concepția europeană privind serviciul de interes economic general Abstract   PDF
Marius PROFIROIU
 
2011: Numărul 1 (28) Concepții europene despre apartenența națională și preferințe publice în materie de politici ale controlului imigrației Abstract   PDF
Andreea LAZĂR
 
2012: Numărul 1 (30) Conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice Abstract   PDF
George Liviu GÎRLEŞTEANU
 
2010: Numărul 3 (27) Conflictul de interese. Implicații juridice administrative și penale Abstract   PDF
Angelica CHIRILĂ
 
2005: Numărul 2 (14) Conflictul în cadrul organizațiilor Abstract   PDF
Silvia TIPLEA
 
2004: Numărul 3 (12) Consecințe practice ale neefectuării recursului administrativ prealabil și problema obiectului excepției de ilegalitate Abstract   PDF
Alina Ioana CHERECHEȘ
 
2007: Numărul 2 (20) Considerații critice cu privire la contenciosul contractelor administrative reglementat de legea nr. 554/2004 Abstract   PDF
Cătălin Silviu SĂRARU
 
2008: Numărul 1 (21) Considerații cu privire la limitele libertății contractuale în dreptul public, impuse de integrarea în Uniunea Europeană Abstract   PDF
Cătălin Silviu SĂRARU
 
1999: Numărul 1 (2) Considerații în legătură cu unele termene din cadrul procedurii prealabile sesizării instanței de contencios administrativ Abstract   PDF
Dacian DRAGOŞ
 
2021: Numărul 2 (49) Considerații privind consultarea cetățenilor de către administrația publică locală în probleme de interes major. Studiu de caz: Municipiul Cluj-Napoca Abstract   PDF
Mihaela Boc
 
2019: Numărul 1 (44) Considerații privind divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială Abstract   PDF
Bogdan Dumitru Moloman, Lazar Ciprian Ureche
 
2005: Numărul 3 (15) Considerații privind îndatorarea comunității locale Abstract
Adrian Mihai INCEU, Dan Tudor LAZĂR, Paul Zai
 
2005: Numărul 3 (15) Consideraţii privind îndatorarea comunităţii locale Abstract   PDF
Adrian Mihai Inceu, Dan Tudor Lazăr, Paul Zai
 
2006: Numărul 1 (16) Considerații privind organizarea și dezvoltarea instituției prefectului în România Abstract   PDF
Codrin MUNTEANU
 
2012: Numărul 2 (31) Consideraţii privind proceduri alternative de soluţionare a disputelor în lumina prevederilor Ordananţei nr. 94 din 30 august 1999 Abstract   PDF
Nicolae Dragoş PLOEŞTEANU
 
2004: Numărul 3 (12) Considerații privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii Abstract   PDF
Dacian Cosmin DRAGOȘ, Remus CHICIUDEAN, Gina DOHOTAR
 
2008: Numărul 2 (22) Considerații privind reforma în domeniul funcției și funcționarului public în România din perspectiva evoluției cadrului normativ Abstract   PDF
Ana Elena RANTA
 
2005: Numărul 2 (14) Considerații privind unele reglementări legislative în sistemul asigurărilor pentru șomaj Abstract   PDF
Gina Ştefania DOHOTAR
 
101 - 125 din 622 articole << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>