Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2015: Numărul 2 (37) Arieratele bugetului general consolidat în Romȃnia Abstract   PDF
Andrei Ioan HAAS, Adrian Mihai INCEU
 
2020: Numărul 1 (46) Arieratele înregistrate de persoanele fizice din România Abstract   PDF
Andrei Ioan Haas
 
1999: Numărul 1 (2) Armonizarea legislației românești cu legislația comunitară în domeniul protecției mediului Abstract   PDF
Cristina DOBROTĂ, Dragoş SCLIFOS
 
1999: Numărul 1 (2) Așezarea impozitelor și taxelor mobilizate la bugetul de stat Abstract   PDF
Adrian Mihai INCEU, Dan LAZĂR
 
1999: Numărul 1 (2) Aspecte ale managementului resurselor umane în domeniul public Abstract   PDF
Cristina MORA
 
2007: Numărul 2 (20) Aspecte conceptuale legate de politica bugetară și principalele politici economice Abstract   PDF
Paul ZAI
 
2022: Numărul 1 (50) Aspecte conceptuale și metodologice ale relației interes public–proces decizional în aria modernizării administrației publice. Cazul Republicii Moldova Abstract   PDF
Tatiana Bogos
 
2010: Numărul 2 (26) - Număr special Aspecte de drept comparat referitoare la funcția publică și funcționarii publici Abstract   PDF
Ana Elena RANTA
 
2017: Numărul 2 (41) Aspecte de drept controversate privind „intrarea în legalitate” a executării construcțiilor Abstract   PDF
Elena Cătălina Zară
 
2002: Numărul 2 (8) Aspecte privind noțiunea serviciului public în context actual Abstract   PDF
Ana DÂMBU
 
2009: Numărul 1 (23) Aspecte privitoare la procedura prealabilă reglementată de legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Abstract   PDF
Mihaela TĂBÂRCĂ
 
2020: Numărul 1 (46) Aspecte teoretice și jurisprudențiale privind actele de stare civilă Abstract   PDF
Ana Elena Ranta
 
2000: Numărul 3 (5) Aspects generaux sur la decentralisation et l'autonomie locale Abstract   PDF
Călin Sabin GHIOLŢAN, Liviu RADU
 
1999: Numărul 1 (2) Assessing the Role of Social capital in Public Administration Reform: The Case of Developing Housing Associations Abstract   PDF
Gabriel BĂDESCU
 
2003: Numărul 1 (9) Atribuirea mandatelor parlamentare pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator Abstract   PDF
Emil BOC, Daniel BUDA
 
2012: Numărul 1 (30) Atribuţiile preşedintelui României în raport cu Parlamentul - Aspecte teoretice şi practice Abstract   PDF
Mihaela Codrina LEVAI, Camelia TOMESCU
 
2008: Numărul 2 (22) Auditul public intern - Suport în procesul decizional Abstract   PDF
Felicia Cornelia MACARIE
 
2021: Numărul 2 (49) Auditul public intern în pandemie. Studiu de caz asupra României Abstract   PDF
Octavian Moldovan
 
2007: Numărul 1 (19) Autonomia financiară a colectivităților locale din România - Premisă a succesului descentralizării Abstract   PDF
Alina PROFIROIU, Marius PROFIROIU
 
2011: Numărul 1 (28) Autonomia locală și protecția juridică a drepturilor minorităților naționale în România - Explicații și delimitări conceptuale Abstract   PDF
Cezar Corneliu MANDA
 
2013: Numărul 1 (32) Avantaje competitive ale practicilor de management resurse umane ale universităţilor europene de top. Discurs instituţional şi regândirea strategiilor de MRU în universităţile româneşti Abstract   PDF
Oana Mara STAN
 
2018: Numărul 2 (43) Bariere în acordarea serviciilor psihosociale pentru pacienții oncologici din Albania, Republica Moldova, România și Serbia Abstract   PDF
Alexandra Onişor, Maria Denisa Petrescu, Cătălin Baba
 
2000: Numărul 1 (3) Basic Training Methods in Transition Environment Abstract   PDF
Dragoljub KAVRAN, Zorica VUKASINOVIC
 
2004: Numărul 2 (11) Bugetul funcțional (Line - Item Budget) și metoda Buget Bază Zero ( Zero Base Budgeting - ZBB) Abstract   PDF
Dan Tudor LAZĂR, Adrian Mihai INCEU
 
2002: Numărul 2 (8) Bunuri publice - bunuri private Abstract   PDF
Cătălin BABA
 
51 - 75 din 622 articole << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>