Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2000: Numărul 2 (4) Funcția publică europeană Abstract   PDF
Verginia VEDINAȘ
 
2000: Numărul 3 (5) Geneza și evoluția sistemului modern de asigurări Abstract   PDF
Elena POTCOAVĂ
 
2004: Numărul 2 (11) Gestionarea documentelor în administrația publică Abstract   PDF
Viorel STĂNICĂ
 
2004: Numărul 1 (10) Gestionarea serviciilor publice Abstract   PDF
Ana Elena RANTA
 
2013: Numărul 1 (32) Gradul de adecvare a sistemului public de pensii din România - Abordare multidimensională Abstract   PDF
Cristina CIURARU-ANDRICA
 
2018: Numărul 1 (42) Grupurile şi comportamentul grupurilor (munca în echipă). Fundamente teoretice Abstract   PDF
Felicia Cornelia MACARIE, Octavian MOLDOVAN
 
2016: Numărul 2 (39) Guvernanţa în reţea: un demers orientat spre rezultate Abstract   PDF
Luminiţa Gabriela POPESCU
 
2002: Numărul 1 (7) Guvernare@ electronică Abstract   PDF
Sorin Dan ŞANDOR
 
2018: Numărul 1 (42) Hotărârile consiliilor locale privind criteriile de alocare a locuințelor sociale – studiu de caz privind liberul acces la informații de interes public în România Abstract   PDF
Georgiana Blaj
 
2003: Numărul 1 (9) Human Person of Human Resource - Education in the Neo-Liberal Era Abstract   PDF
Roxana CĂPUŞAN
 
2002: Numărul 2 (8) Human Resources Policy. Case Study: Continuing Education Programs Abstract   PDF
Cătălin BABA, Christian CHEREJI
 
2016: Numărul 2 (39) Identificarea barierelor, deficienţelor şi nevoilor de îmbunătăţire a comunicării instituţionale în administraţia publică. Rolul relaţiilor publice în acest context Abstract   PDF
Ana Elena RANTA
 
2004: Numărul 3 (12) Îmbunătățirea calității serviciului de ambulanță Cluj Abstract   PDF
Cristina MORA, Viorel STĂNICĂ, Daniel HORVATH
 
1999: Numărul 1 (2) Îmbunătățirea serviciilor de relații cu publicul din cadrul administrației centrale și locale Abstract   PDF
Zeno REINHARDT
 
2005: Numărul 3 (15) Impact of Globalization in Central and Eastern Europe and the Role of Higher Education. Experience of Babeș-Bolyai University, Romania Abstract   PDF
Arno LOESSNER, Călin HINŢEA
 
2003: Numărul 1 (9) Impactul concurenței din UE și al regulilor ajutorului de stat asupra economiilor din țările asociate Abstract   PDF
Călin GHIOLŢAN
 
2002: Numărul 2 (8) Impactul cooperărilor internaționale asupra dezvoltării programelor universitare de administrație publică în România. Studiu de caz: Universitatea Babeș-Bolyai Abstract   PDF
Călin HINŢEA, Sorin Dan ŞANDOR
 
2012: Numărul 2 (31) Impactul social al studiilor de administraţie publică asupra absolvenţilor de la nivel licenţă şi master. Profilul absolventului de administraţie publică de succes Abstract   PDF
Maria Alexandra MAREŞ
 
2015: Numărul 1 (36) Implementarea proiectelor cu finanțare europeană – Probleme și cauze ale apariției acestora Abstract   PDF
Natalia Monica BALOGH, Martin BALOGH, Valentin Ciprian FILIP
 
2015: Numărul 1 (36) Implementarea proiectelor cu finanțare europeană – Probleme și cauze ale apariției acestora Abstract   PDF
Natalia Monica BALOGH, Martin BALOGH, Valentin Ciprian FILIP
 
2013: Numărul 2 (33) Implementarea proiectelor publice finanțate prin FEADR. Studiu de caz privind factorii care influențează implementarea investițiilor finanțate prin FEADR Abstract   PDF
Paul Andrei FERENȚ, Marton BALOGH
 
2014: Numărul 1 (34) Implicarea autorităților publice locale în exercitarea obligației de întreținere Abstract   PDF
Daniel BUDA
 
2009: Numărul 2 (24) Implicațiile juridice ale principiului constituțional al deconcentrării la nivelul sistemului administrației publice din România Abstract   PDF
George Liviu GÎRLEŞTEANU
 
2004: Numărul 2 (11) Implicațiile revizuirii Constituției asupra contenciosului administrativ: discuții privind semnificația sintagmei „Interes legitim” Abstract   PDF
Dacian Cosmin DRAGOŞ
 
2012: Numărul 2 (31) Importanţa procedurii prealabile în litigiile de contencios administrativ derulate conform Noului Cod de Procedură Civilă Abstract   PDF
Mircea URSUŢA
 
226 - 250 din 571 articole << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>