Caută în indexul titlurilor


 
Număr Titlul
 
2003: Numărul 1 (9) Evoluția politicilor publice în cadrul politologiei Abstract   PDF
Cătălin BABA
 
2002: Numărul 1 (7) Evoluția sistemelor administrative (Partea I) Abstract   PDF
Liviu RADU
 
2002: Numărul 2 (8) Evoluția științei managementului Abstract   PDF
Ioan LAZĂR
 
2017: Numărul 2 (41) Evoluții ale cadrului legal privind aspecte procedurale referitoare la dobândirea / redobândirea cetățeniei române. Demersuri de simplificare și o mai bună reglementare Abstract   PDF
Ana Ranta
 
2022: Numărul 2 (51) Excepția de nelegalitate în faţa instanţelor de drept comun Abstract   PDF
Andreea Tabacu
 
2007: Numărul 1 (19) Excluderea socială și segregarea spațială în marile metropole ale Europei Abstract   PDF
Irina POPESCU
 
2012: Numărul 1 (30) Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ, de lege lata şi după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă Abstract   PDF
Andreea TABACU
 
2010: Numărul 1 (25) Experiența României în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară și a standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public Abstract   PDF
Mihai RISTEA, Iulia JIANU, Ionel JIANU
 
2013: Numărul 2 (33) Explicarea încrederii în Parlamentul României prin teoria elitelor Abstract   PDF
Ioana MUNTEAN
 
2006: Numărul 1 (16) Externalizare și leasing de forță de muncă în administrația publică Abstract   PDF
Zoltan FEJES
 
2011: Numărul 2 (29) Extinderea practicii evaluării în România: De la programele finanțate de Uniunea Europeană la politicile publice Abstract   PDF
Marian NICA
 
1999: Numărul 1 (2) Factori limitați ai integrării economice a României în Uniunea Europeană Abstract   PDF
Mihaela LUȚAȘ
 
2004: Numărul 1 (10) Federalism and Regionalization in the Europe Abstract   PDF
Adrian IVAN
 
2000: Numărul 1 (3) Fenomenul birocratic în contextul modernizării sistemelor administrative Abstract   PDF
Gheorghe FILIP, Mihaela ONOFREI
 
2020: Numărul 2 (47) Fenomenul exodului de creiere și migrația de elită: migrația medicilor români în Franța Abstract   PDF
Ștefania Cristina Stanciu, Andreea Toma
 
2005: Numărul 2 (14) Fenomenul globalizării și implicațiile sale asupra societății Abstract   PDF
Natalia NEGREA
 
2002: Numărul 2 (8) Fenomenul inflaționist și efectele sale în societatea actuală Abstract   PDF
Natalia NEGREA
 
2006: Numărul 1 (16) Fenomenul puterii și procesul de conducere Abstract   PDF
Flaviu Călin RUS
 
2015: Numărul 2 (37) Finanțarea învățământului superior în România în perioada 2007-20131 Abstract   PDF
Andrei CHIRCĂ, Dan Tudor LAZĂR
 
2015: Numărul 1 (36) Folosirea social media în administrația publică din România. Studiu pilot. Abstract   PDF
Nicolae URS
 
2000: Numărul 2 (4) Fondul Român de Dezvoltare Socială - autoritate administrativă autonomă sau subordonată Guvernului? Abstract   PDF
Dacian DRAGOŞ
 
2009: Numărul 1 (23) Forma de guvernământ și puterea de revizuire constituțională (limitele revizuirii) Abstract   PDF
Mircea CRISTE
 
2010: Numărul 2 (26) - Număr special Formalizarea și standardizarea procesului de elaborare a politicilor publice la nivelul Guvernului în România Abstract   PDF
Bianca RADU, Karoly MIKE
 
2010: Numărul 2 (26) - Număr special Formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor publice locale din regiunea nord-vest Abstract   PDF
Horia RABOCA
 
2022: Numărul 1 (50) Formarea profesională în administrația publică din România în timpul pandemiei de COVID-19 Abstract   PDF
Constantin Marius Profiroiu, Corina Cristiana Nastacă, Claudiu Emanuel Simion, Mădălin Valentin Drăguț
 
226 - 250 din 622 articole << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>