Caută


 
Număr Titlul
 
Fără rezultate
 

Ponturi de căutare:

  • N-are importanță dacă termenii de căutare sunt cu majuscule
  • Cuvintele des întânite sunt ignorate
  • Implicit toate articole ce conţin toţi termenii din interogare sunt returnate (ie. AND este luat pus implicit)
  • Combină multiple cuvinte cu OR pentru a găsi articole care conţin fiecare dintre termeni; ex. educaţie OR cercetare
  • Foloseşte parantezele pentru a crea interogări mult mai complexe; ex. arhiva ((revistă OR conferinţă) NOT teze)
  • Caută după o frază exactă prin punerea acesteia între semnele citării; ex. "publicarea cu acces deschis"
  • Exclude un cuvânt prin prefixarea acestuia cu - sau cu NOT; ex. online -regulament sau online NOT regulament
  • Foloseşte * în componenţa unui termen ca metacaracter pentru a face o regăsire după orice secvenţă de caractere; ex. moralitate soci* va regăsi documente care conţin „sociologice” sau „societală”