Aspecte ale managementului resurselor umane în domeniul public

Cristina MORA

Abstract


După 1989 managementul resurselor umane a început să fie considerat o ştiinţă cheie în succesul şi buna funcţionare a organizaţiilor. Schimbările politice şi legislative au permis o autonomie sporită a administraţilor publice locale. Aceste guvernăminte locale au ca scop administrarea unei unităţi teritoriale şi oferirea de servicii cetăţenilor acesteia. Descentralizarea şi autonomia crescândă a acestora le fac din ce în ce mai importante. Considerându-se că un cadru de funcţionare a fost elaborat, îndeplinirea cu succes a atribuţiilor administrative revine în totalitate organizaţiilor publice, în acest moment fiind necesară o cât mai bună perfecţionare a lor, o creştere a eficacităţii. Este de datoria noastră să demonstrăm că acest lucru se poate face doar cu ajutorul managementului resurselor umane.


Text integral:

PDF

Referințe

  • În acest moment nu există referințe.

Creative Commons License
Revista Transilvană de Științe Administrative by RTSA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://rtsa.ro/rtsa

Electronic ISSN: 2247-8329 | Print ISSN: 1454-1378 |  © AMP

The opinions expressed in the texts published are the author’s own and do not necessarily express the views of TRAS editors. The authors assume all responsibility for the ideas expressed in the materials published.