Societatea informațională - Stimulent și ghid pentru reforma administrației publice locale

Sorin Dan ȘANDOR

Abstract


Ultimele două decenii au reprezentat pentru Europa un regres, o rămânere în urmă faţă de America şi Japonia. Ca reacţie la această situaţie a apărut raportul prezentat de preşedintele Comisiei Europene Jacques Delors în faţa Consiliului European în decembrie 1993, cu titlul “Cartea Albă asupra creşterii, competitivităţii, locurilor de muncă – provocările şi căile spre secolul 21”. Documentul ne oferă o clară perspectivă asupra impactului pe care îl are revoluţia informaţională, comparată cu prima revoluţie industrială, asupra societăţii. Societatea informaţională poate fi un răspuns la noile cereri ale Europei: reţele de comunicare cu companiile, răspândirea muncii de la distanţă prin intermediul calculatorului (teleworking), acces pe scară largă la baze de date ştiinţifice şi pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea asistenţei medicale preventive şi la domiciliu pentru cei în vârstă, reţele transeuropene care să asigure legături între administraţii.


Text integral:

PDF

Referințe

  • În acest moment nu există referințe.

Creative Commons License
Revista Transilvană de Științe Administrative by RTSA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://rtsa.ro/rtsa

Electronic ISSN: 2247-8329 | Print ISSN: 1454-1378 |  © AMP

The opinions expressed in the texts published are the author’s own and do not necessarily express the views of TRAS editors. The authors assume all responsibility for the ideas expressed in the materials published.